Handelsvilkår

HANDELSVILKÅR

Maison Belair modtager retten til at ændre prisstrukturen, som er afhængig af produktionsomkostninger, materialomkostninger, transportomkostninger og / eller importafgifter og -afgifter. Hvis dette skulle ske, informerer vi straks kunden. 

Modtageren (kunden) må ikke fungere som mellemmand og videre sælge Maison Belairs produkter til andre forhandlere indenofr eller udenfor deres land, hvis de ikke er godkendt i en separat kontrakt af Maison Belair. Det er ingen minimumsordren Leveringstiden er 1-15 dage. Forsendelsesomkostninger er ikke inkluderet i prisen. Ved en eventuelt valutasvingninger (EUR, EUR / GBP / EUR, DKK) på mere end + / 5% forbeholder vi os retten til at hæve priserne. Beskadigede varer udskiftes kun, hvis de er registreret senest 1 uge efter modtagelsen. Ingen penge kompensation er givet. 

Vi tilbyder dropshipping kontakt os venligst for mere information. 

TRADING TERMS 

Maison Belair receives the right to change the price structure that is depending on production costs, material costs, transport costs and / or import duties and taxes. If this should happen, we will immediately inform the customer. The recipient (the customer) must not act as an intermediary and continue to sell Maison Belair’s products to other dealers within or outside their country, if not approved in a separate contract by Maison Belair. There is no minimum order Delivery time is 1-15 days. Shipping costs are not included in the price. For any currency fluctuations (EUR, EUR / GBP / EUR, DKK) on more than + / 5% we reserve the right to raise prices. Damaged items are replaced only if they are registered within 1 week of receipt. No money compensation is given. We offer dropshipping please contact us for more information.

DanishEnglish